[ZDJĘCIA] 95 – Lecie OSP Góra

Wczoraj (25.05.2024r) w Górze odbyły się obchody 95 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Górze. Mszę świętą sprawowali ks. Marek Szukalski proboszcz parafii w Górze

Po mszy świętej pododdziały strażackie przemaszerowały na plac przy remizie OSP.

W uroczystości udział wzięli m.in:

– Pan Dariusz Strugała – członek komisji  rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Poznaniu

– Pan Eugeniusz Tyrakowski – prezes zarządu powiatowego ZOSP RP w Jarocinie

– Pani Lidia Czechak – Starosta Jarociński

– Pan st. bryg. Tomasz Krawczyk Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie

– Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jaraczewo

– druhny oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze

– Burmistrza gminy Jaraczewa Bartosza Banaszaka reprezentował miejscowy radny Jakub Rojewski

Podczas uroczystego apelu odczytano m.in rys historyczny jednostki. W trakcie uroczystości członkowie MDP i DDP złożyli ślubowanie a zasłużonych druhów oraz zasłużonych działaczy odznaczono medalami.

Odznaczeni: Odznaką Honorową „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) – dh Wiesław Komorowski

Odznaką „STRAŻAK WZOROWY”

dh Jakub Biadała

dh Michał Szerle

dh Paweł Kuszyński

dh Agata Kuszyńska

dh Joanna Daszczyk

dh Paweł Antoniewicz

dh Przemysław Gorzelańczyk

dh Milena Siwecka

Odznaką Wysługa lat:

50 lat – dh Stanisław Stamirowski

40 lat dh Ryszard Andrzejczak dh Marek Polowczyk dh Mirosław Wiza

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

Nadia Polowczyk

Martyna Zarzycka

Maria Drzewiecka

Nikola Zajdler

Amelia Wiza

Aleksandra Wiza

Sandra Radomska

Nadia Szymczak

Mikołaj Urbaniak

Miłosz Łowiński