Ćwiczenia dla jednostek OSP z terenu gminy Jaraczewo

W sobotę 20 kwietnia 2024r. w miejscowości Rusko zorganizowano ćwiczenia w formie warsztatowej dla jednostek OSP z terenu gminy Jaraczewo. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Jaraczewie przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Namiot z ciepłymi napojami oraz posiłkiem regeneracyjnym dla ćwiczących obsługiwały druhny z OSP Suchorzewko. Udział brało 80 druhów w tym dwie druhny.

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaraczewie dh Mirosław Baranek dziękuję wszystkim za udział podziękowania kieruję do Dowódcy JRG w Jarocinie oraz funkcjonariuszy PSP w Jarocinie za sprawne przeprowadzenie warsztatów-szkoleń. Dziękuję firmie BETIA za przygotowanie posiłku a druhnom z OSP Suchorzewko za sprawne wydawanie jedzenia. Dziękuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tych szkoleń oraz Panu Wojciechowi Wójcikowi za udostępnienie terenu w parku oraz pałacu w Rusku.

Zakres ćwiczeń obejmował 4 starannie przygotowane pozoracje.

Pozoracja nr 1 obejmowała zagadnienia z gaszenia pożarów wewnętrznych, przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, posługiwanie się prądami wody, zarządzania powietrzem w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Pozoracja nr 2 obejmowała zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego oraz ewakuacji osób poszkodowanych z wody.

Pozoracją nr 3 obejmowała zagadnienia z zakresu przetłaczania wody.

Pozoracją nr 4 obejmowała zagadnienia z zakresu ratownictwa technicznego oraz wykonywania dostępu do osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych przy pomocy narzędzi hydraulicznych.