Dzień Strażaka w Cielczy Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W Cielczy odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka.

W obchodach udział wzięli m.in:

– Pani Karolina Wielińska – Kuś – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie

–  Pan Józef Hoffman – przedstawiciel Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

–  Pan Mariusz Cypryan – Sołtys wsi Cielcza

– Pan Rajmund Banaszyński – przedstawiciel Rady Miejskiej w Jarocinie

– druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Cielczy. Mszę świętą sprawował, ks. Radosław Nowak – proboszcz parafii w Cielczy

Podczas mszy świętej odbyło się poświęcenie oraz przekazanie Proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W dalszej części uroczystości na placu przy remizie, nowi młodzi adepci pożarnictwa złożyli uroczyste ślubowanie.

W trakcie uroczystości zasłużonych druhów odznaczono medalami:

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

Dh Paweł Rogala

Dh Mateusz Frąckowiak

Odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali działacze i członkowie OSP

Wysługa 25 lat:

Dh Andrzej Nawrot

Wysługa 20 lat:

Dh Mariusz Cypryan