90 – lecie OSP Twardów

Wczoraj (25.06.2022r) w Twardowie odbyły się obchody 90 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości powiązane były z Gminnym Dniem Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Twardowie. Mszę świętą sprawowali ks. Krzysztof Gabrielczyk proboszcz parafii w Twardowie, ks. Grzegorz Stachurski – kapelan powiatowy strażaków oraz ks. Jerzy Rychlewski – emerytowany kapelan powiatowy strażaków.

Po mszy świętej pododdziały strażackie w asyście Orkiestry Dętej Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie przemaszerowały na plac przy remizie OSP.

Podczas uroczystego apelu odczytano akt ufundowania sztandaru oraz przekazano sztandar dla OSP Twardów. W dalszej części uroczystości poświęcono oraz przekazano zakupiony w 2020 roku nowy samochód ratowniczo – gaśniczy jak również poświęcona została wyremontowana i rozbudowana remiza.

Pamiątkowy Grawerton w podziękowaniu za wieloletnią opiekę duchowną nad strażakami z powiatu jarocińskiego wręczono emerytowanemu kapelanowi ks. Kanonikowi Jerzemu Rychlewskiemu.

W trakcie uroczystości zasłużonych druhów odznaczono medalami:

Odznaką SEMPER VIGILANT odznaczony został dh Andrzej Krzyżanek

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

Dh Krzysztof Grzegorski

Dh Patryk Żelek

Dh Adam Antczak

Odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali działacze i członkowie OSP Twardów

Wysługa 70 lat:

Dh Telesfor Krawiec

Wysługa 65 lat:

Dh Marian Żurek

Wysługa 60 lat:

Dh Marian Włodarczyk

Wysługa 55 lat:

Dh Zbigniew Holko

Wysługa 50 lat:

Ks. Kanonik Jerzy Rychlewski

Wysługa 40 lat:

Dh Waldemar Jędrzejak

Dh Mariusz Benuszak

Wysługa 30 lat:

Dh Marek Wielgosz

Wysługa 25 lat:

Dh Grzegorz Kwieciński

Dh Jarosław Matuszczak

Wysługa 20 lat:

Dh Mariusz Wodniczak

Dh Bogusław Osuch

Wysługa 15 lat:

Dh Bartosz Bogacz

Dh Krzysztof Jędrzejak

Dh Mikołaj Mielcarek

Dh Jonasz Staszak

Wysługa 10 lat:

Dh Patryk Żelek

Dh Krzysztof Grzegorski

Dh Maciej Urbaniak

Dh Adam Antczak

Dh Sebastian Wodniczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *