[ZDJĘCIA VIDEO] Ćwiczenia plutonu Jarocin połączone z inspekcją gotowości operacyjnej

Założeniem dzisiejszych ćwiczeń połączonych z inspekcją gotowości operacyjnej Plutonu Jarocin jest zbudowanie magistrali na odległość 500 metrów z buforem wodnym oraz podanie skutecznych prądów gaśniczych o wydajności 1600 l/min. Dodatkowo strażacy zbudują układ pompowania wody dużej wydajności. – tłumaczy mł. ogn. Adrian Augustyniak z Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KPPSP w Jarocinie.

Część teoretyczna odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Jarocinie natomiast część praktyczna odbyła się na terenie żwirowni Liberscy w Żółkowie.

W październiku 2018 roku powstała nowa koncepcja funkcjonowania wojewódzkich odwodów operacyjnych, której założeniem było utworzenie samodzielnych, mobilnych powiatowych plutonów ratowniczo-gaśniczych, mogących podjąć działania poza terenem powiatu macierzystego podczas zdarzeń związanych z:

– pożarami wielkopowierzchniowymi obiektów produkcyjno-magazynowych i inwentarskich,

– pożarami lasów,

– anomaliami pogodowymi, w tym: wiatrołomy, powodzie i podtopienia,

– innymi zdarzeniami wymagającymi udziału znacznej ilości sił i środków.

Ćwiczenia połączone z inspekcją gotowości operacyjnej przeprowadzane są na podstawie Rozkazu nr 6 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11.08.2020 r. w sprawie organizacji Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W skład jarocińskiego plutonu wchodzą zastępy z JRG Jarocin oraz OSP: Jaraczewo, Jarocin, Ludwinów, Racendów, Witaszyce, Żerków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.