STOP POŻAROM TRAW

„STOP pożarom traw” to wspólna kampania Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lasów Państwowych.

Corocznie najwięcej pożarów traw i nieużytków rolnych odnotowuje się w marcu i kwietniu. Dzieje się tak, ponieważ obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, szczególnie w połączeniu z ludzką nieodpowiedzialnością, wynikającą zarówno z bezmyślności jak i celowego działania.

Na to, że problem jest palący wskazują statystyki. Z wieloletnich obserwacji wynika, że co trzeci pożar w Polsce dotyczy traw na łąkach i nieużytkach rolnych, a za zdecydowaną większością z nich odpowiedzialny jest człowiek.

Oto jak wyglądała sytuacja na terenie powiatu jarocińskiego w ostatnich 3 latach: odnotowano 109 pożarów traw i nieużytków rolnych, co stanowiło 21% wszystkich pożarów. W 90 przypadkach jako przypuszczalną przyczynę uznano nieostrożność osób dorosłych.

Wypalaniu traw mówimy NIE, ponieważ:

  • degraduje glebę,
  • stanowi poważne zagrożenie dla osoby wypalającej, ekosystemu, lasów i zabudowań,
  • angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
  • powoduje uwalnianie do środowiska trujących toksyn.

Należy pamiętać, że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowiska i szuwarów jest zabronione. Grozi za nie grzywna w wysokości do 5 tys. zł, a w szczególnych sytuacjach nawet kara 10 lat pozbawienia wolności. Za wypalanie traw grożą także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Więcej informacji i materiałów dotyczących kampanii można znaleźć na stronie www.stoppozaromtraw.pl

Opracowanie: mł. kpt. Mariusz Banaszak – oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie w oparciu o materiały kampanii „STOP pożarom traw” oraz KW PSP w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.