Strażacka statystyka za ubiegły rok

W ubiegłym roku strażacy z powiatu jarocińskiego dysponowani byli do 1648 zdarzeń. 834 interwencji związanych było z korona wirusem. W porównaniu w roku 2019 odnotowano łącznie 934 interwencji.

 

GMINA ROK 2020
POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY

FAŁSZYWE

RAZEM
Jarocin 71 1223 23 1317
Jaraczewo 18 80 1 99
Kotlin 17 62 2 81
Żerków 26 123 2 151
Ogółem 132 1488 28 1648

Zegar pożarniczy powiatu jarocińskiego

 

 

Materiał utworzono na podstawie danych przekazanych przez KP PSP Jarocin